Doktora Ogrencileri

Şahin Namlı

Tel: +90 (312) 210 5623 

Emailsnamli@metu.edu.tr 

Eğitim:

Lisans: Gıda Müh. - ODTÜ, 2015

Y.Lisans: Gıda Müh. - ODTÜ,2018

    Danışman: Doç. Dr. Yeşim Soyer

    Tez: Salmonella Genomik Adası 1 Bağlamında Salmonella Suşları Arasında Virülans ve Antimikrobiyal Dirençlilik Gen Transferi Mekanizması

Doktora: Gıda Müh.- ODTÜ, Devam ediyor

    Danışman: Doç. Dr. Yeşim Soyer

    Tez: "Yeşil Yapraklı Bitkisel Gıdaların Üretiminde İklim Değişikliğinin Gıda Güvenliğine Etkisinin Araştırılması"

Projeler

TUBITAK (Proje No: 1140180), Çoklu İlaç Dirençli Salmonella İzolatlarındaki Plazmidlerin Çeşitliliği ve İletişim Kabiliyetleri (2014-2017)

TUBITAK COST (Proje No:1180673), Yeşil Yapraklı Bitkisel Gıdaların Üretiminde İklim Değişikliğinin Gıda Güvenliğine Etkisinin Araştırılması ve Gıda Güvenliğini Sağlamak Üzere Çözüm Önerisi (2018-2021)

Yayınlar:

Mustafa Guzel

Mustafa Güzel

Tel

Email: musguzel@gmail.commustafaguzel@hitit.edu.tr

Eğitim:

Lisans: Gıda Müh. – Ankara Üniversitesi, 2008

Y.Lisans: Biological and Agricultural Engineering – Texas A&M University, 2015

     Danışman: Prof. Dr. Elena Castell-Perez

     Tez“Quantitative Microbial  Risk Assessment for Listeria monocytogenes in Fresh-cut Cantaloupe and Fresh-cut Romaine Lettuce”

Doktora: Biyoteknoloji – ODTÜ, Devam ediyor

      Danışman: Doç. Dr. Yesim SOYER

Tez: “Antibiyotiklere Bir Alternatif: Bakteriofajlar”

Projeler:

Food Recovery and Waste Management (Foodward): Bursiyer

TÜBİTAK Projesi, “Aflatoksinler, Okratoksin A, Deoksinivalenol ve Fumonisin B1’in Tespitine yonelik yeni immunoassay test metotlarinin gelistirilmesi” – Bursiyer

TÜBİTAK Projesi, “Determination of emerging antimicrobial resistance in foodborne pathogens” – Bursiyer

Yayınlar:

Guzel, M., & Soyer, Y. (2017). Microbial Control of Milk and Milk Products. In Microbial Control and Food Preservation (pp. 255-280). Springer, New York, NY.

Guzel, M., Moreira, R. G., Omac, B., & Castell-Perez, M. E. (2017). Quantifying the effectiveness of washing treatments on the microbial quality of fresh-cut romaine lettuce and cantaloupe. LWT-Food Science and Technology, 86, 270-276.

Kara, G. N., Guzel, M., & Kabak, B. (2017). Novel Approaches to Identify and Characterise Microorganisms in Food Industry. In Modern Tools and Techniques to Understand Microbes (pp. 25-43). Springer, Cham.

Tuğçe Ceren Tuğrul

Tel

Emailtugcecerentugrul@gmail.com

Eğitim:

Lisans: Moleküler Biyoloji ve Genetik. - ODTÜ, 2013

Y.Lisans: Biyoteknoloji - ODTÜ,2016

    Danışman: Prof. Dr. Meral Yüce

    Tez: "GDO Analiz Yöntemlerinde Ulusal Referans Malzeme Kullanımı ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Testi İle Doğrulanması"

Doktora: Biyoteknoloji - ODTÜ, Devam ediyor

    Danışman: Doç. Dr. Yeşim Soyer

    Tez: ""

Projeler

TAGEM, "GDO Analiz Yöntemlerinde Ulusal Referans Malzeme Kullanımı ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Testi İle Doğrulanması"