Yüksek Lisans Öğrencileri

Ayşe Küpeli

Tel

Emailaysekupelii@gmail.com, ayse.kupeli@metu.edu.tr

Eğitim:

Lisans: Gıda Müh. - Hacettepe Üni., 2018

Y.Lisans: Gıda Müh. - ODTÜ, Devam ediyor

    Danışman: Doç. Dr. Yeşim Soyer

    Tez: "Türkiye'deki Atıksu Örneklerinde Salmonella spp. İzolatlarının Karakterizasyonu"